Kategoriarkiv: Arbete och sjukersättning

Därför förblir många av oss med funktionsvariationer utan anställning

Igår fick jag bekräftat det som jag många gånger har misstänkt: det är inte så jätteenkelt för oss med funktionsvariationer att hitta ett arbete. Expressen skriver igår om den rullstolsburna 27-åriga Erica som har sökt närmare 3000 jobb utan att få ett enda napp. Ingen kan alltså påstå att Erica inte skulle ha försökt och kämpat för att komma in i arbetslivet. Hon vill. Men kan inte. För ingen vill anställa henne.

Ericas berättelse är vardag även för många av oss med Aspergers syndrom och autism. Dessutom finns det även många aspergare som fastnar på diverse praktikplatser som gratis arbetskraft år efter år trots att dessa personer inte vill praktisera utan arbeta och få lön. I och med att vi som har Aspergers syndrom omfattas av LSS, garanterar lagstiftningen oss en daglig sysselsättning. Men tyvärr inte lönearbete. Det som praktikanterna utför kan innefatta uppgifter som att diska, rengöra toaletter och sopa golv bland annat. Men dessa praktikanter kämpar på i hopp om att äntligen få en anställning. Men icke. Så dessa personer måste alltså fortsätta städa och diska gratis år efter år.

Det finns de som menar att lönebidragssystemet borde ses över. Att det är vansinnigt att arbetsgivarna får en stor del av lön betalda av staten och att det minskar chansen för människor utan diagnoser att få en anställning när arbetsgivarna har en chans att anställa billig arbetskraft. Och absolut, självklart ska ingen beviljas lönebidrag utan giltigt skäl. Men Ericas berättelse visar tydligt att många med funktionsvariationer blir ofrivilliga hemmasittare trots att de kan och vill arbeta. För dagens arbetsgivare är inte intresserade av att anställa personer med funktionsvariationer trots att det finns diverse bidrag att erhålla. Det är ett faktum.

Själv har jag tur. Misa Kompetens har anställt mig som föreläsare, och de har sett förbi att jag har en funktionsvariation. När jag berättade att jag hade gått Ågesta Folkhögskolas informatörsutbildning och gett ut böcker samt hade flerårig erfarenhet av att föreläsa om Aspergers syndrom så visste de att jag hade relevant erfarenhet. De har sett förbi att jag inte alltid orkar sitta med på alla långa möten och bryr sig endast om att jag kan sköta mina egna arbetsuppgifter. Men dessvärre är inte de flesta av dagens arbetsgivare lika flexibla som Misa Kompetens är. Så ser verkligheten ut och det vet vi alla. Därför borde lönebidraget snarare höjas, inte sänkas!

Nej, det finns ingenting som heter Asperger-anpassat!

Många människor tror felaktigt att samma anpassningar skulle passa alla med autism eller Aspergers syndrom. Det kan bli mycket farligt om en aspergare exempelvis söker sjukersättning men får avslag från Försäkringskassan med motiveringen att det finns arbeten som är Asperger-anpassade. För det finns ingenting som säger att en person med Aspergers syndrom kommer att klara av en viss sak bara för att många andra aspergare kallar det. Det skulle vara lika absurt som om jag skulle säga till en neurotypiker, dvs en person som varken har Aspergers syndrom eller autism, att den bör klara av att få ett Nobelpris eftersom det finns vissa andra neurotypiker som klarat det. Alla vi aspergare är olika, precis som ni neurotypiker är.

Jag brukar säga att Asperger-anpassningar överhuvudtaget inte existerar rent generellt i den bemärkelsen att samma anpassningar skulle fungera för alla aspergare. Däremot existerar de självklart när man individanpassar arbeten och utbildningar efter varje persons styrkor och utmaningar. I praktiken innebär det bland annat att Försäkringskassan har förståelse för att vissa aspergare kommer att klara av ett heltidsarbete bara rätt anpassningar görs men att många aldrig kommer att klara arbeta heltid, oavsett anpassningar. I såna fall måste anpassningen från samhällets sida vara att bevilja personen sjukersättning på deltid. Sedan finns det även aspergare som inte har någon energi till att arbeta överhuvudtaget, oavsett vilka anpassningar som görs. Och då måste “anpassningen” från samhällets sida vara heltidssjukersättning.

När jag själv blev utförsäkrad från Försäkringskassan, ringde Arbetsförmedlingen upp mig för att informera mig om att de trodde att jag skulle klara av ett arbete på Samhall. Tydligen var sådana arbeten anpassade för oss med olika typer av sjukdomar och funktionsvariationer. Jag blev glad. Äntligen ett arbetes som skulle vara anpassat efter just mig och alla andra med asperger! Döm om min chock när det på rekryteringsmötet kom fram att Samhall endast erbjöd städjobb och att de inte kunde utvidga sina utbud för att behovanpassa efter mig. “Men jag har ju hemtjänst som städar hemma hos mig eftersom jag har läkarutlåtande som intygar mina svårigheter i motorik och automatisering. Hur skulle jag kunna städa trappor och kontor om jag inte ens klarar av att städa mitt eget hem?”, frågade jag chockat.

Det var inte lätt att få handläggarna att förstå vilka anpassningar just jag skulle behöva och att Samhall omöjligen kunde vara anpassat efter alla med funktionsnedsättningar eftersom jag aldrig skulle klara jobbet. Vad som klassas som lätt och svårt beror ju på vad man själv har för förutsättningar, och olika människor kan ha olika förutsättningar även om man skulle ha samma diagnos. I mina öron lät det betydligt lättare och mer anpassat att doktorera i något intressant ämne på universitet än att städa. Många människor hatar att städa, men i mitt fall handlar det om att jag tycker att det är svårt. Rent praktiskt alltså.

Användning av bilder och mindmaps i undervisningen brukar också kalla Asperger- och autismanpassningar, en metod som passar många aspergare men absolut inte mig. Jag har ett uselt bildminne och glömmer nästan alltid bort allt jag har sett. Jag har mycket svårt för att ta till mig det som händer på TV och film men däremot är det väldigt enkelt för mig att lära mig saker om jag får läsa en text utan bilder. “Jag behöver ha det bildfritt”, brukar jag säga när jag ska förklara vilken undervisningsmetod som fungerar för mig bäst. Anledningen till att många utbildningar inte fungerat för mig är att de i mitt tycke har använt sig alldeles för mycket bilder, medan problemet för många andra aspergare är precis tvärtom: det har inte använts tillräckligt mycket bilder i undervisningen!

När man anpassar ett arbete eller en utbildning efter aspergarnas behov, är det viktigt att man frågar varje individ vad de klarar och inte klarar av. Vad är det som tar energi, vad har de för styrkor och svårigheter? Alla aspergare kommer inte att orka vara med på jobbmöten, oavsett vilka anpassningar som görs för det kan lätt bli för socialt. Och alla aspergare gillar inte bilder eller scheman. Först när man har kartlagt varje individs specifika behov, varit flexibel så att varje person kan få göra på sitt sätt kan man enligt mig tala om en äkta Asperger-anpassning!

Därför kan en person med asperger bli en utomordentlig medarbetare

Många människor känner inte till att Aspergers syndrom och autism även kan innebära styrkor. Icke desto mindre står det nästintill uteslutande att läsa om utmaningar och svårigheter när man googlar Aspergers syndrom. När en arbetssökande med Aspergers syndrom dyker upp på en anställningsintervju och berättar om sin diagnos, kan vissa arbetsgivare därmed bli rädda. Men arbetsgivaren riskerar att gå miste om följande styrkor utöver det vanliga genom att inte våga anställa någon med asperger:

1. Känsla för detaljer. Forskarna brukar kalla det för svag central koherens när man har svårt att se helheten och fastnar för detaljer men denna egenskap kan bli en enorm tillgång i arbetslivet! Fastnar man exempelvis lätt för stavfel, kan man passa bra som korrekturläsare. Tack vare denna fantastiska egenskap är många med Aspergers syndrom också väldigt noggranna. Och vilken arbetsgivare vill inte ha en noggrann och pedantisk medarbetare?

2. En enorm uthållighet. Vissa av oss med Aspergers syndrom  eller autism älskar rutiner och ibland orkar hålla på med sina specialintressen dag ut och dag in. När jag går in i en uppgift som jag är motiverad av, går jag in i den hundra procent. När jag år 2003 bestämde mig för att börja äta hälsosamt, gick jag verkligen in i det och gick ner 30 kilo på ett år utan några som helst problem! Och sedan dess har jag behållit den hälsosamma livstilen tack vare min enorma uthållighet och motivation. När jag skrev min debutbok, gjorde jag det på tre månader för jag satt bara framför datorn och skrev, skrev och skrev. När jag får en arbetsuppgift som jag är motiverad av, arbetar jag därmed väldigt snabbt och effektivt och brukar lyckas med mina mål!

3. Specialtalanger. Vissa personer med Aspergers syndrom och autism, dock inte alla, har stora specialintressen som de är väldigt duktiga på. Själv hade jag grammatik som specialintresse när jag gick i skolan och älskade därför språk. Jag har mycket lätt för att lära mig nya språk och jag läste sju språk på gymnasiet. Jag lärde mig även svenska mycket snabbt. Min talang för språk kunde nyttjas när jag arbetade som kassabiträde och det kom utländska kunder till butiken.

4. Annorlunda perception. När man saknar filter och ser och hör allt, kan det lätt uppstå funktionshinder om man bor i en storstad med alla dess sinnesintryck överallt runt omkring en. Då kan man bli totalt utmattad.  Däremot kan de känsliga sinnena vara en enorm tillgång i andra situationer. Har man ett känsligt smaksinne, kan man kanske i vissa fall passa som provsmakare eller kock. Ser man allt, kan personen däremot kanske lätt upptäcka småfel i produkter som inte arbetskamraterna märker.

5. Logiskt tänkande. Ibland tycker andra människor att många med Aspergers syndrom inte förstår känslor, men i gengäld behövs förmågan till logiskt tänkande i väldigt många yrken!

6. Ärlighet. Jag minns när jag för första gången läste i Lorna Wings bok om autism att vissa autister kunde ha svårt för att ljuga, kom jag att tänka på att jag själv inte alltid förstår i vilka situationer det förväntas av mig att dra en vit lögn. Vissa aspergare skyr vita lögner som pesten och säger helt enkelt som det är. Samtidigt som det är långt ifrån alla människor som uppskattar denna egenskap, kan vissa arbetskamrater tycka att det är skönt att personen säger rakt ut vad hen tycker och tänker istället för att skvallra bakom arbetskamraternas rygg.

7. Förmåga att koncentrera sig på en sak åt gången. Samtidigt som det i vissa situationer kan uppstå hinder och svårigheter när man inte kan variera mellan olika uppgifter på ett flexibelt sätt och byta fokus, kan vissa personer med Aspergers syndrom jobba väldigt bra och effektivt när de koncentrerar sig på en uppgift åt gången och verkligen får gå djupt in i ämnet. En sådan person skulle kunna passa mycket bra som forskare!

8. Att man är osocial. Jo, det kan faktiskt ibland vara en positiv egenskap! En person som haft anställda med Aspergers syndrom sa vid ett tillfälle till mig att aspergarna var hans allra bästa medarbetare: de slösade inte bort en dyrbar arbetstid genom att småprata om vädret med kollegorna utan de jobbade istället effektivt under all sin arbetstid. Eftersom de knappt pratade med någon på jobbet, pratade de inte heller illa bakom kollegornas rygg och de bidrog däremot aldrig till en dålig stämning på arbetsplatsen. Dock är det viktigt att komma ihåg i sammanhanget att vissa aspergare är sociala medan andra inte är det. Men är man inte social så kan det vara uppskattat på vissa arbetsplatser att man koncentrerar sig fullt ut på själva arbetet istället för på den sociala gemenskapen.

9. Annorlunda kroppsspråk. Det här kändes som en väldigt udda sak att ha med på listan, men eftersom jag själv tycker att detta hjälpt mig i mitt yrke som föreläsare, valde jag att ha det med ändå. Samtidigt som det har varit ett stort funktionshinder för mig att andra inte kunnat läsa av mig när jag varit ledsen (eftersom jag har svårt för att variera mina ansiktsminer och brukar le automatiskt även när jag mår dåligt), har åhörarna tyckt att det har varit uppiggande att lyssna på mig när jag föreläst om Aspergers syndrom eftersom jag alltid är på gott humör. Även när jag är på dåligt humör, syns det inte tydligt på mig, vilket jag nog har min Aspergers syndrom att tacka för!

10. Bokstavlighet. När man säger något till mig så gäller det man har sagt. Klockan 17 betyder därmed klockan 17 och inte 17:05. Trots att långt ifrån alla uppskattade i skolan när jag som barn påpekade för mina klasskamrater att de var 10 minuter sena till lektionen (det stod ju trots allt i skolförordningen att tider skulle respekteras;-)) så har det blivit en positiv egenskap för mig i vuxenåldern att alltid hålla mina löften, göra det jag tagit på mig att göra och hålla tider slaviskt. Jag har slutat kommentera när andra struntar i att följa regler dock 😉

Jo, vi aspergare är visst mer utsatta i arbetslivet

I gårdagens inlägg föreslog jag en rad förbättringar för att förbättra levnadsvillkoren för oss med Aspergers syndrom eller autism, bland annat att man borde underlätta det för oss att studera genom att ge oss en inkomstgaranti under sommaruppehållen. Men ibland får jag invändningar att det skulle vara orättvist om vi aspergare skulle få den typen av förmåner när ingen student i Sverige får CSN under studieuppehållen under somrarna. Därmed befinner sig alla studenter i samma sits under somrarna tills terminen börjar igen.

Men jo, vi aspergare (och alla andra människor med någon slags funktionsvariation eller sjukdom) är visst mer utsatta än andra människor! Och därför borde vi enligt mig få ekonomiskt stöd under studieuppehållen under sommarmånaderna ifall vi inte skulle ha turen att hitta ett sommarjobb. Eftersom risken är överhängande att ingen kommer att vilja anställa oss lönebidragare för ett sommarjobb, löper vi därmed en betydligt större risk att förbli utan inkomst under sommarmånaderna än många andra studenter utan specialbehov. Därför vågar inte alla av oss att ens börja studera.

Tyvärr är villkoren i arbetslivet sällan anpassade efter våra förutsättningar. Självklart finns det personer med Aspergers syndrom som aldrig haft det minsta svårt i arbetslivet, aldrig behövt anpassningar och som kan utnyttja sina styrkor i arbetet men nu syftar jag på oss som haft det svårt. Det finns faktiskt en anledning till att vi med Aspergers syndrom och autism är berättigade till lönebidrag, nämligen att arbetsvillkoren ofta måste specialanpassas för att vi överhuvudtaget ska klara av att delta i arbetslivet. Vissa av oss klarar inte av att uppfylla de krav som många arbetsgivare ställer på sina anställda som exempelvis att klara av att ringa telefonsamtal och att delta i möten, att kunna arbeta bland mycket syn- och hörselintryck, att kunna ta initiativ samt att kunna strukturera upp arbetet själv.

Själv kan jag tycka att alla arbetsgivare borde se till alla arbetssökandes styrkor och bortse från svagheterna, men tyvärr fungerar inte dagens samhälle så. Och där kommer lönebidraget och stödet till personligt arbetsbiträde in! Oftast löper allt på utan konstigheter och arbetsgivaren kan ibland få en mycket duktig medarbetare med styrkor utöver det vanliga!

Om vi aspergare nu kan få lönebidrag, varför kan vi inte söka sommarjobb precis som alla andra när vi studerar? Jo, det kan vi visst göra. Men problemen är följande:

1. Det finns otroligt få arbetsgivare som är villiga att satsa på en lönebidragare när de söker sommarvikarier. Många arbetsgivare är rädda för att personen kan behöva en lång inlärningstid och inte hinna bli upplärd under den korta anställningsperioden, och därför riskerar många lönebidragare att förbli utan sommarjobb.

2. Vi kan inte välja och vraka bland jobb. Tänk om det inte erbjuds ett enda sommarjobb som vi klarar av? Själv får jag hjälp av mina boendestödjare att städa mitt hem, att sortera mina papper och lägga dem i en pärm. Eftersom jag inte ens klarar av att göra sådana moment i mitt eget hem, går alla jobb som kräver praktiska färdigheter bort för mig: cafébiträde, många butiksjobb, lokalvårdare, personlig assistent, äldreboende och så vidare. När man har speciella behov, behöver man dels hitta ett arbete som man klarar av att utföra, men dels måste man även ha turen att en arbetsgivare i ett sådant företag behöver arbetskraft för en sommar och vill anställa en. Det kan ta en mycket lång tid att hitta ett passande arbete, och när man väl lyckats hitta ett sådant arbete så kan sommaruppehållet redan ha tagit slut för länge sedan.

Den som vägrar ta emot ett anvisat arbete utan giltig anledning bör naturligtvis inte erhålla ekonomiskt stöd under sommaruppehållen. Och självklart bör alla göra allt i sin makt för att få ett sommarjobb, oavsett om man har lönebidrag eller ej! Men lyckas man visa att man sökt olika jobb och ändå inte lyckats hitta en arbetsgivare som är villig att anställa en lönebidragare, borde studenten få ekonomiskt bidrag i form av förslagsvis aktivitetsersättning så att man slipper sälja sin lägenhet för att överleva sommaren.

Därför kan personer med Aspergers syndrom behöva stöd med arbetsuppgifter

När man anställer personer med Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska diagnoser, kan det hända att chefen och arbetskamraterna tycker att personen i fråga missköter sina arbetsuppgifter. Men ofta kan allt handla om missförstånd, och personen i fråga kanske kommer att sköta sina arbetsuppgifter otroligt bra och noggrant så fort hen får rätt stöd. Att personen inte klarar av en viss arbetsuppgift kan bero på så många olika saker, som exempelvis:

1. Personen vet inte hur man gör uppgiften och vågar inte fråga av rädsla för att framstå som dum. När jag jobbade i en mataffär, ställde jag väldigt många frågor till chefen och arbetskamraterna som så småningom blev irriterade på alla frågorna (detta var innan jag visste om att jag hade Aspergers syndrom och därmed visste varken jag eller de varför jag inte förstod saker som vara självklara för de flesta andra). Till slut vågade jag inte fråga efter instruktioner något mer och låtsades därför ha ont i benet när chefen bad mig gå och städa flaskrummet för att slippa uppgiften. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra exakt i flaskrummet och ville inte få ännu fler utskällningar för mina frågor och därför var lögnerna min enda möjlighet att komma undan. Lösningen för sådana situationer kan vara en stödperson som den anställde kan träffa i enrum och ställa alla frågor som hen inte vågar ställa framför arbetskamraterna.

2. Personen har inte förstått mellan raderna att vissa moment ingår i arbetsuppgifterna och borde göras, vilket är vanligt förekommande bland personer med Aspergers syndrom. Själv har jag svårt att tänka logiskt speciellt i stressiga situationer och jag gör ofta saker mekaniskt utan att tänka efter varför jag gör uppgifterna. När kunder gav mig trasiga varor i mataffären, ställde jag tillbaka varorna i butikshyllorna. Tanken på att ingen kund ville köpa en trasig vara slog mig ens. För att kunna utföra arbetsuppgifterna rätt hade jag behövt en punktlista med tydliga instruktioner.

3. Personens energi räcker helt enkelt inte till uppgiften i fråga (och nu menar jag att energin verkligen inte räcker till och inte att personen är lat och inte har lust att göra uppgiften). Jag tycker att alla praktiska sysslor tar otroligt mycket energi och därför skulle jag aldrig orka fylla i hyllor i en mataffär förutom någon enstaka gång. Någon annan aspergare kanske skulle tycka att det tar alldeles för mycket energi att sitta i kassan men hen skulle kanske orka fylla i hyllorna utan problem. Vad som ger och tar energi av en person med Aspergers syndrom skiljer sig från person till person, och det är viktigt att inte ge någon alltför energikrävande uppgifter!

4. Personen klarar inte av att tänka klart och utföra uppgiften i den miljö hen befinner sig i. Många personer med Aspergers syndrom har känsliga sinnen och kan ha mycket svårt att koncentrera sig i ett rum med mönstrade gardiner, tickande klockor eller något annat som distraherar. Lösningen kan vara ett eget kontorsrum.

5. Personen har svårt att ta tag i uppgiften. Vissa personer med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser behöver påputtning för att man saknar motor. En stödperson som sätter sig ner tillsammans med personen för att komma igång med arbetsuppgiften, att ta fram de viktiga redskapen och/eller att skriva ner alla momenten på ett papper kan vara lösningen.

6. Personen i fråga har glömt bort att göra arbetsuppgiften. Detta kan motverkas genom påminnelser via exempelvis mejl, sms eller personligt möte. Påminnelser kan göra en otroligt stor skillnad!

Slutligen: att en person med Aspergers syndrom eller AD(H)D har vissa svårigheter och behöver vissa stödinsatser behöver inte betyda att hen är inkompetent för arbetet. När stödinsatserna fungerar kan hen tvärtom vara en enorm tillgång på arbetsplatsen och ibland jobba snabbast och effektivast av alla på kontoret!

När man blir beroende av sin partner

Många människor med funktionsnedsättningar och sjukdomar blir beroende av sina partners. Att man är känslomässigt beroende av sin partner i den bemärkelsen att man behöver partnern eftersom man älskar denne är det inget fel på, men det är inte den sortens beroende jag syftar på utan på ett praktiskt och ekonomiskt beroende.

Efter att jag fick blev diagnostiserad med Aspergers syndrom, levde jag på aktivitetsersättning under många år. Eftersom jag inte är född i Sverige och jag flyttade hit först i vuxenåldern, fick jag ett mycket lågt belopp aktivitetsersättning, ett belopp som var betydligt lägre än det lägsta garantibeloppet för människor som är födda i Sverige. Det beloppet jag fick räckte endast till mat, läkarbesök och några förbrukningsvaror och medicin, men inte hyra, SL-kort, kläder eller något annat.

Min kurator talade om för mig att man kunde ansöka om bostadstillägg när man hade aktivitetsersättning, men det som hon inte talade om var att detta endast gällde personer som var ensamstående eller sambos, inte gifta. Min dåvarande man var nyanländ i Sverige och hade ett mycket lågbetalt jobb, men det spelade ingen roll: eftersom vi båda kunde leva på riksnormen på hans lön, fick jag inget bostadstillägg. Han tvingades leva mycket fattigt eftersom han fick försörja mig under alla dessa år, och om han någon gång ville åka till sitt hemland och hälsa på sin familj, köpa möbler eller något annat fick han alltid ta ett extrajobb trots att han jobbade mycket hårt annars. Att han fick sköta alla hemsysslor och städa efter mig gjorde inte saken lättare. Nu efter skilsmässan har jag boendestödjare som hjälper mig, men under vårt äktenskap fick han ta hand om allt det praktiska.

Jag skämes ihjäl eftersom han fick stressa ihjäl och leva fattigt utan att jag kunde bidra med något, varken ekonomiskt eller praktiskt. Som tur var var han snäll och gav mig aldrig dåligt samvete, men jag kunde inte låta bli att ha dåligt samvete ändå. Jag tänkte hela tiden på hur mycket bättre liv han skulle kunna leva om jag inte fanns och önskade att jag åtminstone skulle kunna få bostadstillägg till halva hyran under tiden han hade en extralåg lön. Jag kände mig som en parasit.  

Detta var för flera år sedan, men nuförtiden är situationen mycket värre för många sjukskrivna. Idag blir många utförsäkrade trots att de saknar arbetsförmåga, och när de vänder sig till socialen får de kalla handen: de får höra att det är deras partners plikt att försörja dem och de får inte ens en krona till mat. I värsta fall får de sälja huset som de äger tillsammans med sin partner om den parten som har ett jobb inte kan försörja den andra annars. Och alla har inte turen att ha lika snälla partners som min exman var. Inte nog med att de har blivit utförsäkrade, de måste dessutom leva helt på sina partners och i värsta fall i många år. Jag brukar tänka att det är väldigt tur att jag blev utförsäkrad först efter skilsmässan för jag fick åtminstone socialbidrag!

Vikten av att ha en trygg ekonomisk situation

När man lever med en sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan svårigheterna i vardagen ta otroligt mycket energi. Att man nuförtiden till råga på allt måste oroa sig för sin ekonomi gör situationen inte bättre. Även friska människor utan funktionsnedsättningar skulle bli stressade av att oroa sig för om de kan betala hyran nästa månad eller inte, men för oss med Aspergers syndrom, autism och andra funktionsnedsättningar/sjukdomar kan det vara ännu värre.

När jag fick min Asperger-diagnos 2003, var det relativt lätt att få sjukpenning och aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Trots att jag fick ett lägre belopp än många andra eftersom jag inte är född i Sverige, hade jag ändå en trygg ekonomisk situation i den bemärkelsen att jag inte behövde oroa mig för att bli hemlös.

Men idag 2015 är verkligheten annorlunda: många som fyller 30 blir plötsligt utförsäkrade från Försäkringskassan trots att de har ett ordentligt läkarutlåtande, socialen avslår ansökningar av alla möjliga anledningar och vips, man har inga pengar och kan inte betala hyran. Om man inte har någon familj här i Sverige som kämpar för en, vilket jag inte har, och dessutom lever med en funktionsnedsättning är man mycket otrygg.

Jag har insett att jag under tiden jag varit sjukskriven oroat mig mer för min ekonomi än vad jag förmodligen varit medveten om. I början av min sjukskrivning orkade jag inte föreläsa på heltid eftersom jag var utbränd, och min ork har bara minskat och minskat med tiden eftersom jag dessutom oroat mig för min ekonomi. Tankar som “kommer jag få fortsättning på min sjukpenning?” har hållit mig vaken på nätterna.

Det senaste året har min enorma trötthet gjort att jag i princip inte kunnat röra på mig alls under de veckor jag inte haft föreläsningar. Jag har nästan antingen suttit stilla eller legat i sängen i mitt rum, och detta dygnet runt flera dagar i sträck. Sedan jag har slutat röra på mig har jag fått muskelvärk, en oerhört dålig hållning och framåtlutande axlar och blivit stel, till och med så pass att människor i min närhet har märkt en enorm skillnad på min kropp och hållning. Varje gång jag har försökt röra på mig lite har jag mått oerhört dåligt och kollapsat, och detta trots att jag skött min kost ordentligt, och därför kommer jag utredas för kroniskt trötthetssyndrom. Trots mina 36 år har jag känt mig som en gammal tant.

Nu i veckan har jag fått beskedet att Försäkringskassan har beviljat mig fortsatt sjukpenning och att jag kommer att få vara deltidssjukskriven i minst sex månader till. Nu vet jag om att jag kommer att kunna betala min hyra åtminstone fram till mars, och jag slipper oroa mig! Beskedet gav mig så mycket energi att jag bestämt mig för att träna på gymmet igen, men till skillnad från förut kommer jag endast göra det en gång i veckan så att jag inte bränner ut mig igen. Nu plötsligt känns det som att jag har mer ork, och nu kommer ryggvärken och stelheten förhoppningsvis minska i och med att jag kommer att börja styrketräna igen! Helt otroligt att man orkar mycket mer när ett orosmoment är borta 🙂

Sjukskrivningen förlängd

Nu har det gått ett halvår sedan sjukskrivningens början, och därför var det dags för mig att besöka läkaren igår igen. Precis som jag hade förväntat mig, förlängde han min deltidssjukskrivning med ett halvår.

Med Försäkringskassan stränga regler är det dock inte helt säkert att jag kommer att få fortsatt sjukpenning nu när jag har varit sjukskriven i ett halvår. Efter ett halvår prövas nämligen den sökandes arbetsförmåga alltid mot hela arbetsmarknaden, och trots att min läkare skrev tydligt i intyget att Aspergers syndrom inte kan botas och att hålla föreläsningar om Aspergers syndrom på deltid är det enda jobbet jag klarar av, händer det ibland att Försäkringskassan går mot läkarintyget och fattar egna beslut. Därför är jag orolig.

Det allra bästa för mig skulle vara att ansöka om sjukersättning på deltid så att jag skulle slippa förnya min sjuskrivning en gång om halvåret, men jag vågar inte ansöka om det just nu eftersom jag är rädd att det blir avslag igen. Jag ansökte ju om sjukersättning 2010, men trots ett mycket bra och omfattande läkarutlåtande blev det ett nej och jag hamnade hos socialen efter att ha levt på aktivitetsersättning i sju år. Trots att det är svårt att få sjukpenning idag är det betydligt lättare att få det än sjukersättning, och därför vågar jag inte ta risken att bli utförsäkrad på nytt.

Läkaren pratade också med mig om funktionsförmågebedömning. Trots att jag gjorde en mycket omfattande funktionsförmågebedömning i samband med min Asperger-utredning 2003, tror läkaren att Försäkringskassan kan tycka att den är för gammal och att jag kan behöva göra en ny.

Tanken på att behöva göra en ny bedömning känns jobbig eftersom funktionsförmågebedömningen var så energikrävande och jobbig för mig sist att jag grät varje gång jag kom hem efter att ha gjort en deltest! Testet mätte just sådana färdigheter som jag har svårt för, som att bygga saker efter instruktoner, rita och laga mat. Men om Försäkringskassan behöver bevis på att min Aspergers syndrom, uttröttbarhet och motoriska svårigheter inte har försvunnit och att jag därmed inte kan börja jobba som städare på Samhall på heltid, får jag eventuellt göra en arbetsförmågebedömning igen. Allt är bättre än att bli utförsäkrad och hamna hos socialen igen!

Aspergers syndrom = att ständigt vara ny på jobbet

För mig är livet med Aspergers syndrom samma som att ständigt vara ny på jobbet. När människor börjar på ett nytt jobb, måste de allra flesta förmodligen anstränga sig lite extra för att lära sig hur allt fungerar, vilka oskrivna regler det finns på kontoret och hur man hittar i lokalen, men snart har man lärt sig och allt börjar gå av sig självt.

Jag måste däremot alltid skärpa mig lika mycket, oavsett hur länge jag jobbat på arbetsplatsen. Jag har svårt att automatisera och måste alltid tänka noga på vad jag gör. Därför klarar inte min hjärna av att ta emot hur mycket information som helst.

Trots att jag förut jobbade i samma mataffär i ett par år, lyckades jag aldrig lära mig var de flesta varor fanns i affärer. När kunder ställde frågor till mig och jag inte kunde hjälpa dem, kunde mina kollegor bli irriterade eftersom de hade jobbat i butiken en betydligt kortare tid än jag men trots det visste de ändå allt mycket bättre än vad jag gjorde. De hittade allt och visste i vilka hyllor isbitspåsarna, buljongerna och bakpulvret fanns. De kom ihåg exakt vad man skulle göra när en kund klagade över någon vara och vad man skulle göra med matvaror som hade gått ut eller om några förpackningar var trasiga.

I mina kollegors ögon skärpte jag mig förmodligen inte och var lat, men i verkligheten var min hjärna fullt upptagen med att just skärpa sig. Att komma ihåg hur man bytte en kvittorulle var redan för mycket information för min hjärna, och jag kunde absolut inte ta in mer information! Därför kändes det som att jag ständigt var ny på jobbet och fick hela tiden fråga saker som en ny medarbetare skulle göra såsom: ”Vad har vi för policy när det gäller det här?” och “Vad ska jag göra med den här trasiga förpackningen?”

Jag har även förut jobbat på olika förskolor. Då upptäckte jag att det var mycket lättare för mig att arbeta på vikariepoolen och bli skickad till olika förskolor varje dag än att vara fast anställd på en och samma förskola. Nu blev jag iofs utmattad av vikarierandet också och orkade inte fortsätta med det heller, men det var ändå mindre utmattande för mig att vara vikarie än att jobba på samma förskola varje dag. Som vikarie fick jag nämligen alltid tydliga instruktioner eftersom alla visste att jag var ny på jobbet.

När jag däremot tillhörde den ordinarie personalen, krävdes det plötsligt att jag skulle komma ihåg alla reglerna och det blev mycket mer otydligt. Då ”fick” jag inte längre vara ny på jobbet och det förväntades att jag skulle ta mer ansvar! Plötsligt fick jag inga instruktioner längre utan jag skulle själv komma på vad jag skulle göra. Och då blev det jobbigt!

När man har en medarbetare med Aspergers syndrom eller autism på sin arbetsplats, är det viktigt att arbetsgivarna och medarbetarna tillåter personen att ställa frågor oavsett hur länge hen jobbat på arbetsplatsen istället för att ifrågasätta personen och säga: “Men vaddå, tänk lite själv! Du har ju jobbat här i 10 år nu”. Om någon ställer frågor är det bara positivt – det visar nämligen att personen är intresserad av arbetet och vill göra rätt!

Praktikplatser för personer med Aspergers syndrom

När man har Aspergers syndrom, autism eller någon annan funktionsnedsättning, har man rätt till att få stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Man kan bland annat praktisera på arbetsplatser för att få testa olika arbetsuppgifter. När man är under 30 år och har aktivitetsersättning, kräver Försäkringskassan i många fall att man deltar i arbetspraktik.

När jag tar upp ämnet arbetspraktik, jämför många människor arbetspraktiken med att studenter också brukar praktisera under sin utbildning innan de får ett “riktigt” jobb. Och visst, jag håller med om att även studenter ofta får praktisera! Men vad händer om någon måste praktisera i sju eller åtta års tid på olika arbetsplatser utan att det leder till en anställning? Ett halvårs praktik under en utbildning kan inte jämföras med att praktisera år efter år utan någon förändring i sikte.

Nyligen pratade jag med en tjej med Aspergers syndrom som fått praktisera på olika arbetsplatser i flera års tid. Tjejen har otroligt många goda egenskaper som skulle kunna utnyttjas i arbetslivet. Hon är bland annat mycket pålitlig och noggrann, men däremot har hon svårt med det sociala samspelet. Hon har bland annat städat toaletter på sina praktikplatser och gjort andra uppgifter som ingen annan velat göra. Och snart kommer hon fylla 30 och eventuellt bli helt utförsäkrad. Vad kommer att vänta henne då? Utförsäkring, socialbidrag och fortsatt arbetspraktik i utbyte mot att överhuvudtaget få socialbidrag?

Det allra värsta är att många personer verkar ta för givet att hon ska praktisera gratis. När hon har klagat och frågat handläggarna om de skulle kunna tänka sig att arbeta utan att få lön, har hon fått svar från t ex Försäkringskassan i stil med: “Men å andra sidan har jag ju inte Aspergers syndrom” eller “Det får du stå ut med”. Så man ska med andra ord nöja sig med mindre om man har Asperger och inte klaga om man känner sig utnyttjad?!

Andra människor har även jämfört hennes praktikplatser med provanställningar, och när hon svarat att det inte är samma sak, har de hävdat att det visst är exakt samma sak. För människor som har provanställningar vet ju inte heller om de kommer att få en anställning eller inte. Men det är inte samma sak, och detta av följande anledningar:

1) Vid praktik samlar man inte pensionspoäng.

2) Man höjer inte heller sin SGI.

3) Man får lön när man är provanställd, vilket gör att man har en möjlighet att spara pengar och förbättra sin ekonomi.

4) Man får mer “värdefulla” referenser att visa upp efter en provanställning. För om det enda man har att visa upp när man söker jobb är referenser från 10 olika praktikplatser, vad sänder det för signaler till arbetsgivare? Att man inte är värd att få lön?

5) Känslan att bli utnyttjad år efter år som gratis arbetskraft tär otroligt mycket på självförtroendet. För företagen tjejen praktiserat på måste ha sparat otroligt mycket pengar genom att låta henne städa toaletter och göra andra mindre attraktiva arbetsuppgifter helt gratis, på det sättet har de klarat sig med färre anställda. Det är egentligen förbjudet att låta en praktikant göra arbetsuppgifter för att slippa ta in fler anställda, men den regeln följs ofta inte i verkligheten.

Sluta utnyttja personer med funktionsnedsättningar som gratis arbetskraft NU!