Kategoriarkiv: Böcker om autism och asperger

Autism och ADHD i skolan

David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren och Anna Sjölund har kommit med en ny bok som heter Autism och ADHD i gymnasiet . Jag har inte hunnit läsa boken ännu, men den påminner mig om att jag läste deras tidigare bok Autism och ADHD i skolan för några år sedan när jag fick den i present av Anna Sjölund. Det var en jättebra bok, och när jag tänkte länka till ett gammalt blogginlägg där jag skrivit om boken så upptäckte jag att jag aldrig ens har skrivit något blogginlägg om den! Jag blev förvånad för jag var helt säker på att jag hade gjort det men tydligen inte. Eftersom jag inte hunnit läsa den nya boken ännu, skriver jag idag om den gamla boken Autism och ADHD i skolan som är mycket läsvärd.

Dåligt arbetsminne, svag central koherens och andra svårigheter

Boken börjar med att förklara diagnoserna autism och ADHD. Författarna beskriver vilka konsekvenserer en svag central koherens, annorlunda perception, svag Theory of Mind, ett dåligt arbetsminne, svårigheter med tidsuppfattning och många andra diagnosspecifika svårigheter kan ge för en elev i skolan. Som vi alla som lever med Aspergers syndrom, autism eller ADHD vet kan dessa svårigheter utmynna i ännu fler svårigheter och missförstånd när skolpersonalen tolkar våra svårigheter som lathet. Ett dåligt arbetsminne kan exempelvis leda till att man ofta glömmer bort viktiga saker såsom att ta med sig gympakläderna till gympalektionen eller att man inte klarar av att ta emot långa, muntliga instruktioner. Då tror ofta okunniga lärare att eleven inte vill när sanningen är att den inte kan.

En svag central koherens kan orsaka en uppsjö olika svårigheter i skolmiljön. En elev med svag central koherens brukar koncentrera sig på små detaljer i stället för att se helheten. Enligt författarna kan den svaga centrala koherensen försvåra för eleven att förstå hur del ett i undervisningen hänger ihop med del två. När man har svårt för att se samband, kan man även ha svårt för att leka med andra barn i grupp eftersom man inte hinner bearbeta all information och alla intryck samtidigt. Allt blir bara en enda röra. 

Här kommer jag att tänka på att jag själv förut trodde att vissa av mina svårigheter bara var min egen inbillning. Exempelvis trodde jag att det bara var min egen inbillning att jag hade svårt för att förstå när någon skämtade i grupp samtidigt som jag inte nödvändigtvis hade några som helst svårigheter att förstå samma skämt när jag umgicks med en person åt gången. Jag har fått höra: “Men du kanske är nervös i stora grupper” vilket kändes konstigt för jag kände mig inte alls nervös! Jag funderade till och med på om jag kunde vara nervös utan att veta om det. Men numera vet jag att jag kände “rätt” och att det faktum att jag har svårt för att bearbeta information när jag umgås i grupp beror på att det blir alldeles för många detaljer för min hjärna att bearbeta. I grupper får jag svårigheter som jag inte har i vanliga fall.

Att skapa motivation för barn med autism och ADHD

Författarna hänvisar till Martin Seligmans forskning som kommit fram till att ett välbefinnande måste komma före inlärning. Jag blev jätteglad när jag läste det! Jag har faktiskt länge känt på mig att det är så men jag hade inte kunnat formulera det på ett så här fint sätt. Vissa tycker att det är konstigt att jag fick dåliga betyg i skolan även i många ämnen som jag faktiskt hade haft förutsättningar att lära mig. När jag har förklarat att jag mådde dåligt i skolan och därför saknade motivation, har jag ibland fått höra att jag borde pratat med en psykolog för att må bättre.

Men anledningen till min depression var att min skolsituation inte var anpassad efter mina förutsättningar och behov. Nu som vuxen är jag inte ett dugg deprimerad eftersom jag kan leva ett liv som passar mig, vilket dock inte var fallet i skolan. Vad hade det hjälpt mig att prata om mina svårigheter med att hantera intryck, grupparbeten, utanförskap mm om ingenting hade gjorts åt grundorsaken till min depression? Då hade mitt mående bara förvärrats i och med att jag hade påmints om min omöjliga situation. Jag hade förmodligen även fått övningar för att hantera grupparbeten, och träning förbättrar som bekant inte Aspergers syndrom! Dessutom pratade jag faktiskt vid några tillfällen med psykologer och kuratorer, men det fick mig att må ännu sämre. Så till skillnad från vad många tror hade det inte fått mig att må bättre att fortsätta med terapin utan den enda boten för mig hade varit att kunna trivas i skolan. Då hade jag troligen också lärt mig något där.

TEACHH – Tydliggörande pedagogik

TEACHH är en metod som har utarbetats i USA. Författarna beskriver något som heter ett visuellt tydliggörande pedagogiskt arbetssätt som är anpassat för elever med autism. Enligt författarna finns det i dagsläget inte mycket forskning kring visuellt stöd för elever med ADHD, men man har ändå kunnat konstatera att även elever med ADHD kan ha nytta av visuellt påminnelsestöd. Dock är jag själv inte ett dugg visuell, vilket försvårade enormt mycket för mig i skolan när lärarna väntade sig att alla skulle använda mindmaps. För mig är det vanlig text som gäller, inte bilder! Däremot har jag träffat enormt många autistiska elever som haft stor nytta av visuellt stöd, och därför är jag övertygad om att ett visuellt tydliggörande pedagogiskt arbetssätt generellt sätt är en mycket bra metod för många elever med Aspergers syndrom, autism och ADHD!

Sammanfattningsvis är boken mycket läsvärd och jag rekommenderar den till alla föräldrar till barn med NPF-diagnoser och all skolpersonal. Den innehåller verkligen flera värdefulla tips! För övrigt föreläste Anna Sjölund vid ett tillfälle på samma event som jag, dock missade jag tyvärr hennes föreläsning eftersom jag behövde förbereda mig för min egen föreläsning som skulle vara strax efter. Hon har förresten en hemsida där hon kan bokas för handledning, utbildning och konsultation till personer som jobbar med bland annat autistiska personer.

Autism och ADHD i skolan

Här finns min debutbok att låna

Åhörarna på mina föreläsningar frågar mig ibland var min debutbok På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom – ett autismspektrumtillstånd finns att köpa. Tyvärr går den för tillfället inte att köpa på svenska utan endast på finska, estniska eller engelska. Den senaste upplagan har blivit slutsåld, och det kommer inte bli någon ny upplaga av Sivart Förlag. Kanske kommer en ny svensk upplaga bli utgiven av något annat förlag i framtiden, men än så länge går den svenska versionen av boken endast att låna på bibliotek.

Boken finns tillgänglig på ett flertal orter i Sverige, och på listan nedan har jag länkat till några större orter. Om du vill låna boken så kan du klicka på din ort i listan så kommer du till bokens sida på just ditt bibliotek. På sidan kan du se om boken finns inne eller reservera boken om den är utlånad.

 1. Stockholm
 2. Göteborg
 3. Malmö
 4. Uppsala
 5. Upplands Väsby
 6. Sollentuna
 7. Västerås
 8. Örebro
 9. Linköping och Norrköping
 10. Helsingborg
 11. Jönköping
 12. Lund
 13. Umeå
 14. Gävle
 15. Borås
 16. Södertälje
 17. Eskilstuna
 18. Halmstad
 19. Växjö
 20. Karlstad

Den bästa boken om Aspergers syndrom

Min favoritbok om Aspergers syndrom skriven av en forskare är onekligen Den kompletta guiden till Aspergers syndrom av Tony Attwood. Jag känner definitivt mycket mer igen mig i Tony Attwoods bok än vad jag känner igen mig i Lorna Wings bok även om jag självklart inte känner igen mig i exakt allt. Den högre igenkänningsfaktorn beror förmodligen på att Attwood fokuserar på Aspergers syndrom medan Lorna Wing snarare fokuserar på det som förut kallades för Kanners autism. Dessutom är Attwoods bok betydligt nyare än Wings bok och han hänvisar därmed till modernare forskning.

Jag har fått så många tankar av att läsa boken att jag inte ens vet var jag ska börja! Men Attwood beskriver så självklara saker att jag vid flera tillfällen har nickat för mig själv för jag hade inte kunnat hålla med mer. Han sätter ord på precis det jag många gånger tänkt och känt men inte kunnat uttrycka i ord. Han skriver bland annat att många personer med Aspergers syndrom ibland kan passa bättre som vän med det motsatta könet, vilket jag också har erfarenhet av. Jag kan ha mycket lättare för att relatera till ett manligt än ett kvinnligt tankesätt. Dessutom påpekar Attwood att typiska manliga drag ibland kan misstas för Aspergers syndrom, vilket gör att kvinnor felaktigt kan tro att deras partners har Aspergers syndrom när förklaringen till partners beteende i själva verket är att partnern är en man 🙂

Attwood skriver att många autistiska barn börjar inse att de är annorlunda när de börjar i skolan och därmed kommer i nära kontakt med andra barn. Så var det även för mig med. Allra första gången jag förstod att jag inte var som andra barn var när jag började i förskolan. Attwood konstaterar däremot att vissa barn klarar sig relativt bra när de är yngre utan att känna sig annorlunda och att problemen börjar dyka upp först när barnet börjar närma sig tonåren. Det kan vara lätt att tro att barnets svårigheter uppstått helt plötsligt, men det är i själva verket lärarens bedömningskriterier och förväntningar som har förändrats i och med att barnet och dess klasskamrater blivit äldre. Dessutom ökar kraven och förväntningarna på social kompetens med stigande ålder, skriver Attwood. Som barn umgås man ju ofta på ett helt annat sätt än i tonåren.

Attwood nämner att en person med Aspergers syndrom kan välja att bli vän med någon som också avviker från normen. Vännen har inte nödvändigtvis just Aspergers syndrom utan kan vara avvikande på ett annat sätt. Han eller hon kan exempelvis vara utlänning. Jag kom att tänka på min egen ungdom då jag valde att bli vän med en tjej från Östeuropa! Att vara invandrare i Finland var mycket, mycket avvikande på 90-talet. Hon var skolans enda utlänning och de flesta visste vem hon var eftersom hon inte var finsk och hade ett annat modersmål. Därför stack hon verkligen ut.

Attwood skriver också om känslor. Vissa aspergare har tydligen svårt för att uttrycka starka känslor som kärlek medan andra aspergare kan visa kärlek och starka känslor på ett olämpligt sätt och kan göra andra människor obekväma. Vissa aspergare kan istället ha svårt för att förstå att någon annan kan ha motstridiga känslor. Någon kan exempelvis tycka att det är skönt att gå i pension men kan samtidigt sakna jobbet och arbetskamraterna ibland, och en aspergare kan ha svårt för att förstå att någon kan känna två olika känslor samtidigt. Och vissa aspergare kan enligt Attwood bli irriterade och provocerade om andra människor enligt aspergarens tycke beter sig alldeles för känslomässigt.

Det jag gillar med Tony Attwood är att han har inställningen att vi aspergare ska acceptera oss som vi är. Vilket inte är helt självklart för många yrkesverksamma har ju som bekant inställningen att vi ska försöka förändras och anpassa oss efter omgivningen. Attwood anser dessutom också att en bra strategi för aspergare kan vara att förklara för andra människor varför man undviker ögonkontakt istället för att träna på ögonkontakt. Det gillar jag skarpt 🙂

Attwoods bok är tjock. Oftast upplever jag att tjocka böcker är tunga att läsa för det brukar bli alldeles för mycket information, men eftersom jag tycker att i princip allt Attwood skriver är intressant blev jag besviken när jag märkte att boken höll på att ta slut. Jag kunde inte få nog av boken och ville bara ha mer! Jag fick så många tankar och idéer att jag definitivt kommer att citera och hänvisa till boken i mina fortsatta blogginlägg. Jag kan varmt rekommendera den till alla som vill lära sig mer om Aspergers syndrom!

Tony Attwoods bok

Autismspektrum av Lorna Wing

Jag håller just nu på att läsa boken Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella av Lorna Wing. Jag har genom åren fokuserat väldigt mycket på inifrånperspektivet i och med att jag har gått informatörsutbildningen på Ågesta Folkhögskola, och det var länge sen jag läste en bok om asperger och autism skriven av en forskare. Därför tyckte jag att det kunde vara intressant att vända på perspektivet och ta reda på vad relevant forskning säger på området. Och eftersom jag nästan alltid brukar gå igenom Wings triad på mina föreläsningar, tyckte jag att det kunde vara intressant att läsa om just Lorna Wings tankar.

Även om jag anser mig kunna relativt mycket om autism, fick jag reda på nya fakta av att läsa boken. Jag visste exempelvis inte om att Leo Kanner hade uppmärksammat att nästintill autistiska barn hade intelligenta fäder med akademisk utbildning och trodde att detta var utmärkande för autism men att andra forskare slog ifrån sig att detta hade något med autism att göra. Även Lorna Wing tror att det är troligare att högutbildade föräldrar hade hört talas om Kanners arbete och de därför hade möjlighet och medel att ta sitt barn till Kanners klinik. Även om Lorna Wing inte verkar vara övertygad om att Kanners teori om fädernas intelligens och utbildning stämmer, kom jag på att tänka på min egen pappa och många andra pappor till aspergare som jag vet är intelligenta och högutbildade.

Det var mycket intressant att ta del av Lorna Wings teorier om varför Aspergers syndrom och autism är vanligare bland killar än hos tjejer. Hon tror att en delförklaring skulle kunna vara att tjejer har en bättre social intuition än killar och att det därför krävs starkare “skador” hos en tjej för att hon ska bli autistisk. Hon hänvisar till forskning som tyder på att de flickor som har Kanners autism blir mer gravt handikappade än pojkarna som har syndromet, vilket stödjer teorin. Men hon konstaterar också att autism kan vara svårare att upptäcka hos flickor, vilket jag personligen tror är huvudanledningen. Och det har också Svenny Kopp konstaterat.

Lorna Wing går grundligt igenom de olika autistiska undertyperna: den aktiva men udda gruppen, den överdrivet formella och högtravande gruppen, den passiva gruppen och den avskärmade gruppen. Många aspergare jag träffat upplever inte att deras sociala stil passar tydligt in i någon av Lorna Wings beskrivningar, men Wing konstaterar faktiskt att det inte är alla som passar tydligt in i någon av dessa undergrupper och att en persons sociala stil också kan skifta genom åren. En person som varit överdrivet social men udda i barndomen kan alltså bli passiv i vuxenåldern och tvärtom.

Lorna Wing beskriver också autistiska styrkor. Hon skriver att vissa autister slutar använda sig av sina talanger någon gång i barndomen eller vuxenåldern utan att man vet varför. Forskarna vet inte om dessa styrkor har försvunnit eller om autisten plötsligt inte längre vill använda sig av dessa. Hon beskriver en tjej som slutade med sina häpnadsväckande teckningar när hennes tal plötsligt utvecklades. Wing vet som sagt inte vad det beror på att tjejen helt plötsligt slutade teckna, men min egen teori är att alla nya färdigheter tar så mycket energi att man inte orkar koncentrera sig på allt samtidigt. Själv hade jag som barn och tonåring ett häpnadsväckande minne och kunde bland annat hela klassens telefonnummer utantill, men färdigheten försvann i samband med att jag tvingades lära mig flera “vuxenfärdigheter” så som att betala räkningar, tvätta och öppna konservburkar.

Trots att jag tyckte att det var mycket givande att läsa Lorna Wings teorier, måste jag erkänna att jag inte känner igen mig i de flesta av Wings exempel och jag känner inte heller igen de flesta aspergare jag känner. Wing nämner visserligen Aspergers syndrom i boken och det faktum att många personer utåt sett verkar helt normala, men många av hennes exempel i boken handlar om barn som har okontrollerade raseriutbrott och inte kan förstå andra människors alls. Dessutom lekte jag låtsaslekar som barn även om Lorna Wing skriver att det är ovanligt att barn med autism gör det. Det är möjligt att vi som blivit diagnosticerade i vuxenåldern har lite andra typer av svårigheter än det Lorna Wing beskriver.

I slutet av boken ger Lorna Wings tips om hur man kan hjälpa autistiska barn. Nu har jag och hon lite olika syn på vissa saker. Hon ger tips om hur man kan hjälpa autistiska barn att fästa blicken medan jag är starkt av åsikten att omgivningen bör acceptera att en person med Aspergers syndrom eller autism inte vill upprätthålla ögonkontakt. Därför fokuserar jag mest på faktadelarna i boken och tycker att det är intressant att lära sig fakta om styrkor, siffror, historik, närliggande diagnoser och annat.

Lorna Wings bok Autismspektrum

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom som ljudbok

Många med lässvårigheter har frågat mig om mina böcker finns som ljudböcker. Jag har nog glömt att berätta för er att min senaste bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom även finns som ljudbok och att den går att köpa här. Så nu kommer ni som velat ha boken men som av olika anledningar har svårt för att läsa kunna lyssna på boken och ta del av mina erfarenheter att leva med Aspergers syndrom i vuxenåldern!

Boken slutsåld

jag har fått mejl från några av er som undrat vad som hänt med min bok På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom – ett autismspektrumtillstånd. Den senaste upplagan har dessvärre blivit slutsåld, och för tillfället vet jag inte hur det hur det blir med boken i framtiden. Om någon av er råkar kunna finska eller estniska så går den dock att beställa på dessa språk. Men er som vill läsa boken på svenska får jag hänvisa till biblioteket för den finns att låna på ett flertal bibliotek runt om i landet, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Annars går min senaste bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom att beställa hos Bokus.

Min nya bok har kommit ut

Nu har Gothia Förlag äntligen gett ut min nya bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom där jag berättar hur vuxenlivet kan vara för oss med Aspergers syndrom, hur det är att få en diagnos i vuxenåldern, vilka saker anhöriga och professionella bör tänka på när det gäller bemötande och vilka utmaningar det kan finnas i skolan eller arbetslivet. Boken kan bland annat beställas hos Bokus.

User comments

Vuxenlivet med Aspergers syndrom

Nu har jag fått besked om att Gothia Förlag vill ge ut min nya bok som heter Vuxenlivet med Aspergers syndrom, vilket känns jätteroligt. Sedan Sivart Förlag på hösten 2013 gav ut min debutbok På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom – ett autismspektrumtillstånd, började många läsare höra av sig och önska om en fortsättning, och därför började jag jobba med en fortsättning nästan med en gång!

Manuset till den här nya boken blev klart för redan över ett år sedan, men av olika anledningar väntade jag nästan ett år innan jag började skicka ut det till förlag. Jag vet ännu inte exakt när boken kommer ut men gissningsvis blir det nog om ca ett halvår.

När jag började skriva den här boken, funderade jag lite på om jag skulle fokusera på barn- eller vuxenperspektivet men bestämde mig sedan för vuxenperspektivet. I min debutbok skriver jag nämligen rätt mycket om min barndom och skoltid, och därför ville jag den här gången skriva en bok som handlar mer om hur man bör bemöta vuxna med Aspergers syndrom.

Dessutom kommer den engelska versionen av min debutbok komma ut någon gång snart, och en arabisk översättning är på gång. Så under 2015 har jag många saker att se fram emot 🙂

Reklamfilm om boken Inte en främling

Nu har boken Inte en främling som jag är medförfattare till och bidragit med min berättelse om hur det är att växa upp med Aspergers syndrom en egen reklamfilm på Youtube. Tyvärr är jag inte själv med i klippet men några av mina medförfattare är det och berättar lite om hur det är att känna sig som en främling i sitt eget land.

Många människor känner förmodligen då och då att de inte riktigt passar in i den här världen och att de är främlingar i sitt land, men vissa av oss är ännu mer främlingar än andra. Jag brukar säga att alla människor är unika, men vissa människor är ännu mer unika än andra och riskeras därför att råka ut för diskriminering.