Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD

Många människor frågar mig om skillnaderna mellan Aspergers syndrom, autismspektrum och ADHD. I dagens blogginlägg kommer jag försöka klargöra lite.

ASPERGERS SYNDROM

Jag blev diagnosticerad med Aspergers syndrom enligt DSM IV som användes på den tiden. DSM IV avskaffades för några år sedan och ersattes med DSM V. I den nya diagnosmanualen DSM V har Aspergers syndro tagits bort och ersatts med autism / autismspektrumtillstånd.

Aspergers syndrom kännetecknades av svårigheter med icke-verbal kommunikation, en bristande förmåga att etablera kamratrelationer adekvata för ens åldersnivå, ovilja att dela intressen eller upplevelser med andra och brist på social och/eller emotionell ömsesidighet.

Man skulle uppfylla två av ovanstående punkter angivna i diagnoskriterierna. För att få diagnosen, behövde man alltså inte ha avvikelser i förståelsen och användandet av kroppsspråket om man exempelvis hade svårt för att knyta vänskapsband som ansågs vara adekvata för ens ålder och man dessutom inte var intresserad av att äta, resa och utföra andra aktiviteter tillsammans med andra människor.

Förutom detta skulle man även uppvisa begränsade intressen och beteenden för att en Asperger-diagnos skulle vara aktuell. Vissa uppfyller kriteriet genom att ha ett specialintresse, några genom att uppvisa rutiner och ritualer, vissa genom att samla på saker, vissa genom att vara fascinerade av delar av ett objekt och vissa genom att uppvisa motoriska manér som exempelvis en tendens för att vifta på händerna.

Tvärtom vad många tror så behövde man inte ha specialintressen för att diagnosticeras med Aspergers syndrom utan man kunde uppfylla kriteriet “begränsade intressen och beteenden” på vilket som helst annat i diagnoskriterierna angivet sätt.

AUTISM

I den nuvarande diagnosmanualen DSM V har asperger ersatts med autismspektrumtillstånd. Många som skulle fått diagnosen Aspergers syndrom förut blir därmed numera diagnosticerade med autismspektrumtillstånd istället. Diagnoskriterierna för dessa diagnoser är ungefär samma men det finns en avgörande skillnad, nämligen att perceptuella avvikelser det vill säga över- eller underkänslighet för sinnesförnimmelser har lagts till i diagnoskriterierna för autism.

Däremot måste man inte ha perceptuella avvikelser för att få en autismspektrumdiagnos, dock måste man uppfylla diagnoskriteriet “repetitiva intressen och beteenden” på två olika sätt, genom till exempel att ha motoriska manéer och ett specialintresse, eller så ogillar man kanske förändringar samtidigt som man uppvisar en över- eller underkänslighet för sinnesförnimmelser. I DSM V måste därmed fler diagnoskriterier vara uppfyllda än vad som var fallet i DSM IV för att en diagnos ska vara aktuell.

ADHD

Diagnosen kännetecknas dels av ouppmärksamhet, dels av hyperaktivitet och impulsivitet. Funktionstillståndet kan innebära att man är istraherad, har svårt för att hålla uppe uppmärksamheten och organisera aktiviteter, är glömsk och har lätt för att tappa bort saker, har svårt för att vänta på sin tur och sitta stilla samt har en tendens för att avbryta andra. Ja, alla med ADHD är olika och uppfyller diagnoskriterierna på olika sätt men kärnsymptomen är alltså just ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet.

Många tror felaktigt att diagnoskriterierna för Aspergers syndrom/autism och ADHD skulle vara lika men när ni läser diagnoskriterierna för dessa diagnoser så ser ni att det inte finns ett enda diagnoskriterium som skulle vara samma. Rent medicinskt är det alltså mycket lätt för läkarna att avgöra vem som har asperger/autism och vem som har ADHD i och med att diagnoskriterierna är så här olika och därmed lätt åtskiljbara.

I praktiken är det dock inte så här enkelt. Christopher Gillberg skriver i sin bok Essence att många som har en neuropsykiatrisk diagnos även kan ha drag av andra diagnoser. Tony Attwood skriver i sin bok Den Kompletta guiden till Aspergers syndrom att bristande exekutiva funktioner, det vill säga svårigheter med att komma igång med uppgifter och avsluta dessa, samt ouppmärksamhet kan vara vanliga drag även bland personer med Aspergers syndrom.

Dock poängterar Attwood att uppmärksamhetsproblem hos personer med enbart Aspergers syndrom ser annorlunda ut än hos de med ADHD. Man kan därmed även ha drag av andra diagnoser när man har en neuropsykiatrisk diagnos, men man måste hålla i minnet att exempelvis avvikelser i sinnesförnimmelser inte är något diagnoskriterium för ADHD.

För att komplicera allt ytterligare så används även diagnosmanualen ICD parallellt med DSM, och på vissa enheter även Christopher Gillbergs diagnoskriterier för Aspergers syndrom. Men det tänker jag inte gå in på i detta blogginlägg!

Boka mig för en föreläsning

Paula Tilli föreläser om Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv.

Jag föreläser om Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv. Skicka en förfrågan om föreläsning genom att fylla i det här webbformuläret.

Mina böcker

Köp min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom hos Gothia Fortbildning, Bokus eller Adlibris.

Låna min bok På ett annat sätt på biblioteken i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

4 tankar kring ”Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD

 1. anna

  Hej!
  Vad är skillnaderna mellan AST och tvångsmässig personlighetsstörning och även samsjuklighet mellan dessa?
  MVH
  Anna

  Svara
  1. Paula Tilli Inläggsförfattare

   Hej Anna!

   Jag vet faktiskt inte hur vanligt det är med komorbiditet dvs samsjuklighet mellan autism och tvångsmässig personlighetsstörning men jag minns ha läst forskning som visar att det är vanligt att många autister även uppfyller diagnoskriterierna för någon personlighetsstörning. Hur det förhåller sig just med tvångsmässig personlighetsstörning och autism vet jag inte men jag kan tänka mig att det finns viss samsjuklighet. Om man ska tro på Netdoktor så verkar tvångsmässig personlighetsstörning vara rätt vanligt förekommande hos folk generellt sett:

   https://www.netdoktor.se/neurologi/npf-neuropsykiatriskt-funktionshinder/sjukdomar/personlighetsstorningar/

   För att få en autism-diagnos, krävs det att man har ett visst antal svårigheter inom olika områden, däribland kommunikation, socialt samspel, begränsningar i intressen och beteenden mm. En psykolog förklarade för mig vid ett tillfälle att det ibland kunde vara lätt för honom att skilja autism från OCD och tvångsmässig personlighetsstörning för specialintressen och rutiner kan vara något rogivande och lustfyllt för oss autister medan en person med personlighetsstörning eller OCD oftast lider av dem. Dock är det en sanning med modifikation för det finns ingenting som säger att en autist inte skulle kunna fastna för skadliga specialintressen eller att alla autister skulle tycka att det är rogivande och skönt med rutiner. Dessutom verkar tendensen att fastna för detaljer vara vanligt förekommande hos autister och hos folk med tvångsmässig personlighetsstörning. Så jag kan tänka mig att det finns många som uppfyller diagnoskriterierna för båda!

   Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *