Etikettarkiv: Föräldrar

Därför är alla föräldrar till autistiska barn riktiga superhjältar

Många föräldrar till autistiska barn har berättat för mig att de får “goda” råd från andra föräldrar trots att dessa oftast inte har någon som helst kunskap om Aspergers syndrom och autism. De får höra saker som: “Men varför beter sig ditt barn fortfarande så här i den här åldern? Du måste bli tuffare och straffa barnet.” Och när föräldern försöker tala om att man inte kan tillämpa vanliga uppfostringstricks på autistiska barn och att autism är en medfödd funktionsnedsättning, vägrar andra föräldrar tro på det eftersom de anser sig ha erfarenhet om hur barn fungerar.

Men har man kunskap om hur vanliga barn fungerar, betyder det inte att man har kunskap om hur autistiska barn fungerar. För att interagera med autistiska barn krävs ett helt annat förhållningssätt. Dessutom behöver man autismspecifik kompetens och även kunskap om hur just det specifika barnet fungerar. Vanliga uppfostringsmetoder fungerar inte på autistiska barn, och det är just därför föräldrar till dessa barn har rätt till att få råd och stöd från habiliteringen. Vanliga psykologer och arbetsterapeuter utan specialkompetens har nämligen sällan kunskap om vad asperger och autism handlar om och kan därför inte ge råd till dessa föräldrar.

Många tror att man kan uppfostra bort de autistiska beteendena, vilket inte stämmer. Det som däremot i vissa fall kan stämma är att man kan lyckas skrämma det autistiska barnet till tystnad. Då kanske barnet slutar berätta när det mår dåligt, utsätter sig för skadliga sammanhang men mår otroligt dåligt på insidan och har ångest. Själv var jag ett sånt barn. Eftersom jag är en person som gärna vill vara alla till lags och jag fick höra att jag klagade för mycket, mådde jag otroligt dåligt på insidan och hade självmordstankar när de vuxna i förskolan och skolan inte insåg att jag hade specialbehov. Jag lovar, att ignorera autism och de autistiska beteendena är ingen lätt väg att gå! För inget autistiskt barn klagar i onödan.

Autistiska barn förstår inte alltid andras synvinkel och kan bli otroligt stressat och rädd i okända miljöer. De tvingas hantera jobbiga sinnesintryck och måste överanstränga sig till max. Lägg därtill att de ständigt får höra från de vuxna att de gjort fel och de får ständigt alldeles för högra krav på sig. De får inte de anpassningar i skolan som de har rätt till enligt lag, och de har ofta svårt för att få vänner och blir utanför. Därför kan man inte ställa samma krav på autistiska barn som man ställer på neurotypiska barn, precis på samma sätt som man inte kan ställa samma krav på en ettåring och en tolvåring.

Du som tror att föräldrar till autistiska barn inte vet vad barnuppfostran handlar om har fel. Det är oftast precis de som vet vad allt handlar om! De orkar kämpa trots att du och hela samhället är emot dem. Därför är de riktiga superföräldrar!